Šumavské slatě

Nejznámější a volně přístupné slati jsou Tříjezerní slať, Jezerní slať, Cikánská slať a Chalupská slať.

Jezerní slať

Jedná se o známý mokřad v horském sedle mezi Kvidou a Horskou Kvildou, název má podle malého a dnes již rašeliníky zarostlého jezírka. Rezervací byla slať vyhlášena v roce 1933, v roce 1969 pak byla rezervace rozšířena na 109 ha.

V místě najdeme i dvoupatrovou vyhlídkovou věž, odkud je pěkný pohled do rašeliniště. Od rozhledny se můžete vydat dále po dřevěném chodníku asi ještě 400 metrů a nahlédnout do rezervace.

Jak se dostat k vyhlídkové věži:

Autem - asi 200 metrů z parkoviště při silnici mezi Kvildou a Horskou Kvildou

Na kole a pěšky: z Kvildy po silnici směr Horská Kvilda 2,5km. Z Horské Kvildy směr Kvilda po silnici 2,5km.


Tříjezerní slať

Tříjezerní slať je typické šumavské vrchovištní rašeliniště o rozloze 5 ha v nadmořské výšce 1062 m.

Nachází se 3 km severozápadně od Modravy nad Javoří Pilou a je pojmenována podle 3 rašelinných jezírek z nichž největší je o rozloze 7 arů a přes 2 m hluboké.

Cikánská slať

Ůzemí se nachází necelé 4 km od Modravy, na staré březnické cestě.  Dá se jím procházet po povalovém chodníčku.

Chalupská slať

Chalupská slať se nachází nedaleko Borové Lady.  Na jihu je ohraničována meandrujícím Vydřím potokem, na jihu Teplou vltavou. V zarůstajícím jezírku si všimneme poloplovoucích rašelinných ostrůvků.

Další informace o slatích a šumavské přírodě naleznete na serveru ŠumavaNet.CZ